Kiharatukkainen lapsi ja omena koulussa.

Sito­va Ilmoit­tau­tu­mi­nen ilta­päi­vä­ker­hoon 21.6.2024 men­nes­sä

Ilmoit­tau­tu­mi­nen tule­van luku­vuo­den ilta­päi­vä­ker­hoon on alka­nut. Kan­nuk­sen kau­pun­ki jär­jes­tää luku­vuon­na 2024–2025 (8.8.2024–30.5.2025) ilta­päi­vä­toi­min­taa perus­o­pe­tuk­sen 1. ja 2. luo­kan oppi­lail­le sekä kai­kil­le eri­tyi­so­pe­tuk­sen oppi­lail­le Taka­lon ja Raa­sa­kan kou­luil­la. Toi­min­taa jär­jes­te­tään arki­kou­lu­päi­vi­nä klo 12.00–17.00. Ilta­päi­vä­toi­min­taa ei ole kou­lu­jen loma-aikoi­na.

Ilta­päi­vä­ker­ho­lai­sil­le tar­jo­taan väli­pa­la toi­min­nan yhtey­des­sä. Ilta­päi­vä­toi­min­taan ei kuu­lu kou­lu­kul­je­tuse­tuut­ta.

Luku­vuon­na 2024–2025 ker­ho­mak­su on 62 € kuu­kau­des­sa, jos läs­nä­olo­päi­viä on 11 päi­vää tai yli sen ja 31 € kuu­kau­des­sa, kun läs­nä­olo­päi­viä on 1–10.

Ilmoit­tau­tu­mi­nen säh­köi­ses­ti 21.6.2024 men­nes­sä Kan­nuk­sen kau­pun­gin­verk­ko­si­vul­ta, koh­das­ta Asioin­ti – Verk­ko­asioin­ti.

Scroll to Top