Tiikeri maskotti

Sau­na­ka­bi­net­ti / tilaus­sau­na

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kabi­ne­tin voit vara­ta Kitin­Va­pa­rin aukio­loai­ka­na, voit myös tar­kis­taa varaus­ti­lan­teen osoit­tees­sa tilainfo.kannus.fi

Sisään­käyn­ti Kitin­Va­pa­rin taka­kaut­ta sau­na­ka­bi­ne­tin oves­ta. Ovi ajas­te­taan varauk­seen.

Varaa­jan tulee olla 18-vuot­ta täyt­tä­nyt hen­ki­lö.

Kabi­ne­tis­sa on tilaa 20 hen­ki­löl­le.

Tilas­ta löy­tyy astiat 20 hen­ki­löl­le, tar­joi­luas­tioi­ta, kah­vin- & teen­keit­to­mah­dol­li­suus (ei tee­pus­se­ja, kah­vin­pu­ru­ja / suo­dat­ti­mia yms.), uuni, jää­kaap­pi, pakas­tin, soh­va­ryh­mä ja ruo­kai­lu­ka­lus­teet…
Sau­nan käyn­nis­tä­mi­seen löy­tyy ohjeet puku­ti­las­ta sau­nan käyn­nis­tys­pa­nee­lin vie­res­tä. Sau­na lai­te­taan itse pääl­le kabi­net­tiin tul­taes­sa sekä sam­mu­te­taan läh­ties­sä.


Erin­omai­nen paik­ka esim. las­ten syn­ty­mä­päi­vil­le, pik­ku­jou­luil­le, kokous­käyt­töön, illa­nis­tu­jai­sil­le yms.
Tilaus­sau­nan vuo­kraan sisäl­tyy myös uima­li­put enin­tään 20 hlöl­le. (uima­hal­lin uin­tiai­koi­na)

SAUNAKABINETIN HINNASTO

Käyt­tö­ai­ka klo 24 saak­ka.
Kabi­net­ti, ei sau­nao­sas­to käy­tös­sä 60 €/3h sekä seu­raa­vat tun­nit 20 €/h
Kabi­net­ti, sau­nao­sas­to käy­tös­sä 140 €/3h sekä seu­raa­vat tun­nit 30 €/h
Las­ten syn­ty­mä­päi­vät aukio­loai­ka­na max 3h, max 20 las­ta 90 € (ei sisäl­lä astioi­ta)
- 10 las­ta / 2 aikuis­ta muka­na uimas­sa
- 15 las­ta / 3 aikuis­ta muka­na uimas­sa
- 20 las­ta / 4 aikuis­ta muka­na uimas­sa

Kabi­ne­tin varaus kah­vios­ta 044 4745 450 tai liikunta@kannus.fi
Kabi­net­tia voi vara­ta aukio­loai­ko­jen ulko­puo­lel­le, jol­loin hen­ki­lö­kun­ta ajas­taa ulko-oven varauk­sen mukaan. Varauk­set teh­dään kah­vioon. Uin­ti mah­dol­li­suus onnis­tuu uima­hal­lin aukio­lo­jen mukaan.

Varaa­ja vat­saa tilan käy­tös­tä ja jät­tää tilan siis­tiin kun­toon pois­tues­saan. Ohjeet toi­mi­te­taan säh­kö­pos­tiin sekä löy­ty­vät kabi­ne­tis­ta.

Scroll to Top