Myy­tä­vä irtai­mis­to

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 17.3.2024

Myy­tä­vä irtai­mis­to

Kan­nuk­sen kau­pun­ki myy käy­tös­tä pois­tet­tua irtai­mis­toa tar­peen tul­leen Jul­ki­sen sek­to­rin huu­to­kau­pas­sa Kiertonet.fi ‑pal­ve­lus­sa. Par­hail­laan tar­jol­la ole­vat myy­tä­vät tava­rat päi­vit­ty­vät täl­le sivul­le.

Scroll to Top