Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Kan­nuk­sen kau­pun­gin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to on kun­ta­lain 27 – 28 §:n tar­koit­ta­ma­na, ikään­ty­neen väes­tön ja vam­mais­ten hen­ki­löi­den osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det tur­vaa­va vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin, jon­ka kau­pun­gin­hal­li­tus on aset­ta­nut 17.4.2018 § 43 hyväk­syen samal­la sil­le Toimintasäännöt.pdf.

Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­ton jäse­net

JäsenYhteys­tie­dotVara­jä­senTaho, jota edus­taa
Juuse­la-Pek­ka­ri­nen Sirk­ka, puheen­joh­ta­ja041 4694 435, sirkka.juusela-pekkarinen@kotinet.comIlo­la Han­ne­leKan­nuk­sen kau­pun­ki
Kont­ti­la Sau­li, vara­pu­heen­joh­ta­jaKor­tet­maa EsaKan­nuk­sen ja Toho­lam­min vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­luh­dis­tys ry
Huo­vi­nen Pek­kaPata­ma Tais­toKan­nuk­sen Sota­ve­te­raa­nit ry
Kar­vo­nen Ulla-Mai­ja044 2824 514, ulla-maija.karvonen@evl.fiKan­nuk­sen seu­ra­kun­ta
Kati­la Sinik­ka044 2544 264, sinikka.katila@gmail.comLaa­so­nen Riit­taElä­ke­lii­ton Kan­nuk­sen yhdis­tys ry
Kyky­ri-Kän­sä­kos­ki Marian­ne044 3309 933, marianne.kykyri-kansakoski@kitinkannus.fiMat­ti­la Mai­jaOsuus­kun­ta Kitin­kan­nus
Tuo­maa­la Pirk­ko050 3273 565, pirkko.tuomaala@kotinet.comHuh­ta EevaLes­ti­jo­ki­seu­dun Reu­mayh­dis­tys ry
Johan­na Jun­no, hyvin­voin­ti­joh­ta­ja, sih­tee­ri044 4745 460, johanna.junno@kannus.fiKan­nuk­sen kau­pun­ki

Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­ton kokous­muis­tiot

30.11.2023.pdf
16.10.2023.pdf
7.6.2023.pdf
31.3.2023.pdf
22.2.2023.pdf

Yhteystiedot

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top