Esteet­tö­myys ja apu­vä­li­neet

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Esteet­tö­myys on huo­mioi­tu kir­jas­tos­sa. Pää­ovel­le joh­taa inva­luis­ka ja sisä­ti­lois­sa mah­tuu käyt­tä­mään pyö­rä­tuo­lia. Kir­jas­tos­sa on myös inva-WC. Kir­jas­toon on han­kit­tu seu­raa­vat apu­vä­li­neet:

  • Sil­mä­la­sit
  • Suu­ren­nus­la­si
  • Rol­laat­to­ri
  • Las­ten­rat­taat

Kaik­ki apu­vä­li­neet ovat asiak­kai­den vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä.

Scroll to Top