Lukulaist ja teksti: Unohtuiko lasit? Lainaa tästä

Esteet­tö­myys ja apu­vä­li­neet

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.4.2024

Esteet­tö­myys on huo­mioi­tu kir­jas­tos­sa. Pää­ovel­le joh­taa inva­luis­ka ja sisä­ti­lois­sa mah­tuu käyt­tä­mään pyö­rä­tuo­lia. Ulko-ovi ei avau­du säh­köi­ses­ti. Ovel­la on ovi­kel­lo, jota yksin pyö­rä­tuo­lil­la liik­ku­van kan­nat­taa soit­taa, niin hen­ki­lö­kun­ta avus­taa sisään kir­jas­toon tar­vit­taes­sa. Pysä­köin­ti on mah­dol­lis­ta pää­oven välit­tö­mään lähei­syy­teen.

Kir­jas­tos­sa on inva-WC, jos­ta löy­ty­vät inva-käyt­töön tar­vit­ta­vien apu­vä­li­nei­den lisäk­si myös las­ten­hoi­to­pöy­tä ja pot­ta.

Kir­jas­toon on han­kit­tu seu­raa­vat apu­vä­li­neet:

  • Sil­mä­la­sit
  • Suu­ren­nus­la­si
  • Rol­laat­to­ri
  • Las­ten­rat­taat
Suurennuslasikotelo ja lukulasit telineessä.

Kaik­ki apu­vä­li­neet ovat asiak­kai­den vapaas­ti käy­tet­tä­vis­sä.

Scroll to Top