Nuoria urheilijoita kesäisellä kioskilla.

Yhdis­tyk­set ja jär­jes­töt

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 30.1.2024

Lii­kun­ta­seu­ro­ja ja ‑yhdis­tyk­siä

Esko­lan Eskot ry.

Kan­nuk­sen Ampu­jat ry.

Kan­nuk­sen Kara­te­seu­ra ry.

Kan­nuk­sen Koi­ruu­det

Kan­nuk­sen kun­to­liik­ku­jat ry.

Kan­nuk­sen Moot­to­ri­ker­ho ry.

Kan­nuk­sen Ura ry.

Kes­ki-Poh­jan­maan Ajo­koi­rayh­dis­tys

Les­ti­joen Latu ry.

Les­ti­jo­ki­laak­son Reu­mayh­dis­tys ry.

Tor­pan Rat­sas­ta­jat ry.

Wado ry.

Nuo­ri­so­yh­dis­tyk­siä ja — jär­jes­tö­jä

Kan­nuk­sen 4H-yhdis­tys ry.

Kan­nuk­sen Kor­ven­kä­vi­jät ry.

Kan­nuk­sen Vesai­set ry.

MLL Kan­nuk­sen osas­to ry.

Kan­nuk­sen Palo­kun­ta­nuo­ret

Yli­kan­nuk­sen Nuo­ri­so­seu­ra ry.

Tai­de- ja kult­tuu­riyh­dis­tyk­siä

Esko­lan Kyläyh­dis­tys ry.

Kama­ri­kuo­ro Ariet­ta ry.

KAMU — Kan­nuk­sen Musii­kin­har­ras­ta­jat ry.

Kan­nuk­sen Har­mo­nik­ka­ker­ho

Kan­nuk­sen Kame­ra­ker­ho ry.

Kan­nuk­sen Kirk­ko­kuo­ro ry.

Kan­nuk­sen Soit­to­kun­ta ry.

Kan­nus-Seu­ra ry.

Kun­kaan Kyläyh­dis­tys ry.

Les­ti­jo­ki­laak­son Tai­deyh­dis­tys ry.

Mona­ri ry.

Mut­ka­lam­min kyläyh­dis­tys ry.

Väli­kan­nuk­sen Kyläyh­dis­tys ry.

Yli-Kan­nuk­sen Kyläyh­dis­tys ry.

Mui­ta yhdis­tyk­siä

Elä­ke­lii­ton Kan­nuk­sen yhdis­tys

Kan­nuk­sen Mar­tat

Kan­nuk­sen Rota­ryklu­bi

Lions Club Kan­nus

Scroll to Top