Dai­sy, säh­köi­nen asioin­ti

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.2.2024

eDai­sy, Kan­nus

eDai­sy säh­köi­sen alus­tan kaut­ta huol­ta­ja asioi seu­raa­vis­sa tilan­teis­sa osoit­tees­sa:


 • Var­hais­kas­va­tuk­seen hake­mi­nen
 • Var­hais­kas­va­tus­pai­kan irti­sa­no­mi­nen
 • Var­hais­kas­va­tus­pai­kan vaih­ta­mi­nen
 • Tulo­tie­to­jen ilmoit­ta­mi­nen
 • Esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­nen

Dai­sy­Fa­mi­ly

Dai­sy­Fa­mi­lyn säh­köi­sen alus­tan kaut­ta huol­ta­ja asioi seu­raa­vis­sa tilan­teis­sa osoit­tees­sa:

 • Hoi­toai­ko­jen varaus
 • Pois­sao­lo­jen ilmoit­ta­mi­nen
 • Vies­tien lähet­tä­mi­nen ja luke­mi­nen
 • Ilmoi­tus­tau­lu­tie­to­jen luke­mi­nen
 • Lupien ja suos­tu­mus­ten käsit­te­ly
 • Lap­sen säh­köi­nen var­hais­kas­va­tus­suun­ni­tel­ma (VASU)
 • Vara­ha­ki­ja­tie­dot
 • Aller­gia­tie­dot
 • Yhteys­tie­dot ja nii­den päi­vit­tä­mi­nen

Yhteystiedot

Kirsi Salonen

+358 44 4745 437
kirsi.salonen@kannus.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut

Satu Tervola

+358 44 4745 580
satu.tervola@kannus.fi
toimistosihteeri
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top