Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Toi­mis­to sijait­see kau­pun­gin­ta­lol­la osoit­tees­sa Ase­ma­tie 1. Ter­ve­tu­loa!

Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy vuo­kraa Kan­nuk­sen kau­pun­gin ja Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy:n huo­neis­to­ja
sekä Kan­nuk­sen Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tys ry:n omis­ta­mia senio­ria­sun­to­ja.

Asun­to­ja voi myös tie­dus­tel­la säh­kö­pos­tit­se katri.kopsala@kannus.fi tai puhe­li­mit­se p. 044 4745451 / Kop­sa­la
Tapaa­mi­set mie­lel­lään ajan­va­rauk­sel­la.

Las­ku­tus­oh­jeet

Verk­ko­las­ku­jen väli­tys­tie­dot, jos välit­tä­jän­ne on ope­raat­to­ri
Verk­ko­las­kuo­pe­raat­to­ri: Maven­ta Oy
Välit­tä­jän tun­nus: 003721291126
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003709203648

Verk­ko­las­ku­jen välit­tä­jä­tun­nus, jos välit­tä­jän­ne on pank­ki:
Välit­tä­jä­tun­nus: DABAFIHH
Verk­ko­las­kuo­soi­te: 003709203648

Yhteystiedot

Katri Kopsala

+358 44 4745 451
katri.kopsala@kannus.fi
toimitusjohtaja
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy

Jouko Sämpi

+358 44 4745 455
jouko.sampi@kannus.fi
kiinteistövastaava
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy
Scroll to Top