Kau­ko­pal­ve­lu

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.12.2023

Jos haluat lai­na­ta sel­lais­ta aineis­toa, jota ei löy­dy Kan­nuk­ses­ta tai muis­ta Anders-kir­jas­to­kim­pan kir­jas­tois­ta, voit teh­dä kau­ko­lai­na­pyyn­nön. Kir­jas­to pyr­kii sit­ten saa­maan aineis­ton lai­naan jos­ta­kin toi­ses­ta Suo­men kir­jas­tos­ta. Kau­ko­lai­nois­sa nou­da­te­taan aina lähet­tä­jä­kir­jas­ton ehto­ja, kos­kien mm. lai­na-aikaa. Kau­ko­lai­na mak­saa 5€ / lai­na. Voit teh­dä kau­ko­lai­na­pyyn­nön kir­jas­tos­sa tai lähet­tä­mäl­lä säh­kö­pos­tia osoit­tee­seen kannus.kirjasto@kannus.fi

Ker­ro aina­kin seu­raa­vat asiat:

  • teok­sen nimi
  • teki­jän nimi
  • tar­vi­taan­ko jokin tiet­ty pai­nos

Kir­jas­tot osoit­ta­vat tilauk­set säh­kö­pos­tiin: kannus.kirja@kannus.fi. Koti­seu­tu­ko­koel­mas­ta ei lai­na­ta aineis­toa.

Scroll to Top