Juna saapunut asemalle, matkustajia laiturilla.

Lii­ken­neyh­tey­det

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.12.2023

Kulukuri.com

Kulukuri.com — Lii­ken­ne­pal­ve­lusi­vus­to koko­aa yhteen Kes­ki-Poh­jan­maan kul­je­tus­pal­ve­lut, kuten jouk­ko­lii­ken­teen, tak­sit, kimp­pa­kyy­dit, sote-kul­je­tuk­set ja kotiin­kul­je­tuk­set.

VR

Juna­li­put saa­ta­va­na:

  • kon­duk­töö­ril­tä junas­sa
  • inter­ne­tis­tä VR:n verk­ko­kau­pas­ta.
  • R‑kioskilta, kun varaat lipun VR 0600 41 900 (1 € / puhe­lu + pvm) ja lunas­tat sen esit­tä­mäl­lä varaus­nu­me­ron R‑kioskilla. Liput saa mil­tä tahan­sa R‑kioskilta. Kan­nuk­sen R‑kioskin osoi­te on Val­ta­ka­tu 5.

Tie­to­ja VR:n pal­ve­luis­ta: VR Puhe­lin­pal­ve­lu 0600 41 900 (1 €/puhelu + pvm)
Kan­nuk­sen rau­ta­tie­a­se­mal­la ei ole lipun­myyn­tiä. Ase­ma­ra­ken­nus ei ole VR:n omis­tuk­ses­sa.

Kan­nuk­sen Tak­sia­se­ma

Puh. 050 408 3058 (06–873410)
Päi­vys­tys arki­sin klo 6–22 ja vii­kon­lop­pu­na per­jan­tais­ta klo 6 — sun­nun­tai­hin klo 22.
Ennak­ko­ti­lauk­set päi­vys­ty­sai­koi­na.

Mat­ka­huol­to

Mat­ka­huol­lon pal­ve­lu­pis­te R‑kioskilla (Val­ta­ka­tu 5) ja paket­ti­au­to­maat­ti K‑Market Her­kus­sa (Sil­ta­ka­tu 6). Mat­ka­li­put voi ostaa Mat­ka­huol­lon verk­ko­kau­pas­ta.

Mat­ka­suun­nit­te­lua hel­pot­ta­via sovel­luk­sia ja link­ke­jä

Mat­ka­huol­lon reit­tio­pas
Reit­tiop­paa­seen on kerät­ty val­ta­kun­nal­li­ses­ti bus­si- ja juna­lii­ken­teen aika­tau­lu­tie­to­ja. Reit­tiop­paas­ta voi myös kat­soa, puut­tuu­ko siel­tä kun­nan osto­lii­ken­net­tä ja tar­vit­taes­sa pyy­tää Mat­ka­huol­toa lisää­mään tie­dot sii­tä­kin reit­tiop­paa­seen.

Matka.fi
Lii­ken­ne­vi­ras­ton yllä­pi­tä­mä pal­ve­lu sisäl­tää myös koti­maan­len­not, mut­ta ei kau­ko­bus­se­ja.

Rei­tit ja Liput
Rei­tit ja Liput ‑sovel­lus toi­mii puhe­li­mes­sa. Sovel­luk­sel­la voi ostaa liput koko mat­kal­le samal­la ker­taa.

Scroll to Top