Liikuntasali jossa juoksijoita kuvattu verkon takaa

Tilo­jen varaa­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Vakio­vuo­rot vuo­krat­ta­vil­le vapaa-aja tiloil­le ovat haet­ta­vis­sa erik­seen ilmoi­tet­ta­va­na aika­na eril­li­sel­lä käyt­tö­vuo­ro­ha­ke­muk­sel­la. Tila­päi­siä vuo­ro­ja voi kysel­lä läpi vuo­den tila­koh­tai­ses­ti. Hin­nat ja yhteys­tie­dot alla.

Moni­toi­mi­ta­lo

Tila­va­rauk­set Kan­nuk­sen kau­pun­gin vapaa-ajan­pal­ve­lut p. 044 4745 239

Harraste‑, ker­ho- ja bän­di­ti­lat

2,35 € / neliö­met­ri / kk
Nuo­ri­so­kah­vi­la ja dis­ko­sa­li10 € / tun­ti

Kou­lu­jen ulko­puo­li­nen käyt­tö

Tila­va­rauk­set Kan­nuk­sen kau­pun­gin vapaa-ajan­pal­ve­lut p. 044 4745 239

Lukion lii­kun­ta­ti­la

9,00 € / h
Taka­lon kou­lun lii­kun­ta­ti­la9,00 € / h
Raa­sa­kan kou­lun lii­kun­ta­ti­la7,50 € / h
Sivu­kou­lu­jen lii­kun­ta­ti­lat6,50 € / h
Eri­tyis­luok­ka tai ‑tila13,00 € / h
Luok­ka­ti­la6,00 € / h
Tila­päi­nen käyt­tö12,00 € / h
  
Taka­lon kou­lun tila­päi­nen käyt­tö 
- sali16,60 € / h
- keit­tiö16,60 € / h
- keit­tiö + sali33,20 € / h

Klik­kaa link­kiä niin voit tar­kis­taa tila­va­rauk­set uima­hal­lin ja lii­kun­ta­ti­lo­jen osal­ta: tilainfo.kannus.fi

Yhteystiedot

Susanna Lehtonen-Sarlin

+358 44 4745 239
susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi
vapaa-aikasihteeri tilavaraukset ja laskutus
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top