Yleisöä ja esittelyitä liikuntahallissa.

Ilmoi­ta muut­tu­neet yhteys­tie­dot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 7.3.2024

Ovat­ko yhdis­tyk­se­si yhteys­tie­dot muut­tu­neet tai vas­tuu­hen­ki­löt vaih­tu­neet? Olet­han ystä­väl­li­nen ja ilmoi­tat hyvin­voin­ti­pal­ve­luil­le uudet yhteys­tie­dot, jot­ta vies­tin­täm­me tavoit­taa yhdis­tyk­se­si aktii­vit jat­kos­sa­kin. Voit ilmoit­taa muu­tok­sis­ta alla ole­val­la lomak­keel­la.

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut

Susanna Lehtonen-Sarlin

+358 44 4745 239
susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi
vapaa-aikasihteeri tilavaraukset ja laskutus
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top