Havainnekuva kaupungin keskustasta ja joki.

Kaa­voi­tus ja kar­tat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 13.2.2024

Kun­nan aluei­den käy­tön jär­jes­tä­mi­sek­si ja ohjaa­mi­sek­si laa­di­taan yleis- ja ase­ma­kaa­vo­ja. Yleis­kaa­val­la osoi­te­taan aluei­den käy­tön
pää­piir­teet kun­nas­sa. Ase­ma­kaa­val­la puo­les­taan mää­ri­tel­lään kun­nan osa-alu­een käyt­tö ja raken­ta­mi­sen peri­aat­teet.

Kaa­voi­tus ja muis­ta maan­käyt­töä kos­ke­vis­ta suun­nit­te­lu­töis­tä vas­taa tek­nis­ten pal­ve­lui­den osas­to.

Kart­ta­pal­ve­lut

Asemakaava‑, osoite‑, opas­kart­to­jen tuo­tan­nos­ta vas­taa tek­nis­ten pal­ve­lui­den osas­to. Ottei­ta kar­tois­ta on mah­dol­lis­ta saa­da.

Kaa­voi­tuk­ses­ta vas­taa­van työ­pääl­li­kön tavoit­taa par­hai­ten maa­nan­tais­ta kes­ki­viik­koon.

Yhteystiedot

Matti Salmela

+358 44 4745 247
matti.salmela@kannus.fi
työpäällikkö
Tekniset palvelut
Scroll to Top