Hiihtolatu ja kuntolaatikko

Lii­kun­ta­kam­pan­jat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 14.5.2024

Unel­mien lii­kun­ta­päi­vä 10.5.

Tee päi­väs­tä­si oman näköi­nen, juu­ri sinul­le sopi­va. Täs­sä vaih­toeh­to­ja liik­ku­mi­seen:

Aamu-uin­ti klo 6.30–9.30/uintimaksu ja aamu­pa­la 7.30–10 5€/hlö. Aamui­sin tar­jol­la lisäk­si ohjat­tua vesi­lii­kun­taa klo 6.45–7.25 /Työikäiset, klo 7.30–8.10 /kaikki sekä klo 8.15–8.55/kaikki / Uin­ti­mak­su +2€

Voit myös liik­kua kun­to­sa­lil­la tai ulko­na esi­mer­kik­si kun­to­por­tais­sa.

Osal­lis­tu mak­sut­to­maan ja avoi­meen etä­jump­paan klo 11–11.30 Link­ki: https://meet.google.com/xwb-nqqi-giy

Uima­hal­li auki klo 6.30–9.30 sekä klo 14–20.30. Uin­tiai­ka päät­tyy 30 min ennen sul­ke­mis­ta. Kas­sa sul­je­taan klo 10 ja klo 20.

Kun­to­sa­lil­le kas­san kaut­ta klo 6.30–10 sekä klo 14–20.

Las­ten hiih­to­kam­pan­ja

Suo­ri­tus­ker­to­ja kir­jat­tiin yhteen­sä 155 aika­vä­lil­lä 19.1.–14.4.2024.

Arvon­ta suo­si Meea Pel­to­nie­mi. Lisä­ar­von­ta suo­si Aake Huma­la­jo­ki, Neea Han­ni, Armi Räi­sä­nen ja Jooa Haka­la. Onnea voit­ta­jil­le. Pal­kin­not voi lunas­taa Kitin­va­pa­ril­ta.

Lisäk­si kaik­ki joi­den nimi löy­tyy suo­ri­tus­vi­hos­ta pää­se­vät ker­ran mak­sut­ta uimaan ennen huol­to­tau­koa. Kah­vios­ta löy­tyy lis­ta nimis­tä.

Tam­mi­kuun kun­to­kam­pan­ja

Tam­mi­kuun kun­to­kam­pan­jas­sa lii­kut­tiin yhteen­sä 1449h 28min. Kun­to­kort­te­ja palau­tet­tiin yhteen­sä 46.

Sar­jo­jen aktii­vit: Aake Huma­la­jo­ki, Eevert Kuk­ko­la, Kir­sik­ka Typ­pö, Kir­si Roi­ko-Joke­la ja Tuo­mo Alan­ko

Arvon­ta suo­si: Mar­ko Paa­vo­la, Mint­tu Kok­ko­nen, Jani Lep­pä­nen ja Sami Huma­la­jo­ki

Lii­kun­ta­pal­ve­lui­den kyse­lyn arvon­ta

Arvon­ta suo­si: Mar­kus Iso­han­ni. Pal­kin­to­na vuo­den 2024 uin­nit ja kun­to­sa­li­käyn­nit.

Scroll to Top