Polt­to­nes­tei­den jake­lua­se­mat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 29.1.2024

Polt­to­nes­tei­den jake­lua­se­mien rekis­te­röin­ti-ilmoi­tus

Koko­nais­ti­la­vuu­del­taan 10 m3 polt­to­nes­tei­den jake­lua­se­mat rekis­te­röi­dään ympä­ris­tön­suo­je­lun tie­to­jär­jes­tel­mään rekis­te­röin­ti-ilmoi­tuk­sel­la.  Jake­lua­se­ma voi­daan rekis­te­röi­dä, mikä­li se täyt­tää rekis­te­röin­nin edel­ly­tyk­set, (JANO-ase­tus) eikä eri­tyi­ses­tä syys­tä ympä­ris­tö­lu­paa tar­vi­ta.

Rekis­te­röin­ti-ilmoi­tus on teh­tä­vä kun­nan ympä­ris­tön­suo­je­lu­vi­ran­omai­sel­le vii­meis­tään 60 vuo­ro­kaut­ta ennen toi­min­nan aloit­ta­mis­ta. Mikä­li ilmoi­tus on puut­teel­li­nen, ilmoi­tus­ta on täy­den­net­tä­vä. Rekis­te­röin­nin mää­rä­ai­ka ei ala ennen kuin rekis­te­röin­ti ilmoi­tus täyt­tää ase­tuk­sen ehdot.

Scroll to Top