Nit­raat­tia­se­tuk­sen mukai­set ilmoi­tuk­set

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Suo­men pin­ta­ve­sis­töi­hin pää­ty­väs­tä ravin­ne­kuor­mas­ta suu­rin osa tulee maa­ta­lou­des­ta. EU:n nit­raat­ti­di­rek­tii­vin mukai­nen val­tio­neu­vos­ton ase­tus eräi­den maa- ja puu­tar­ha­ta­lou­des­ta peräi­sin ole­vien pääs­tö­jen rajoit­ta­mi­ses­ta (1250/2014), sisäl­tää mää­räyk­siä mm. lan­nan ja sen puris­te­nes­teen varas­toi­mi­ses­ta, levi­tyk­ses­tä sekä typ­pi­lan­noi­tuk­ses­ta.
Aumausil­moi­tus (ent. pat­te­roin­ti)

Lan­taa voi­daan varas­toi­da aumas­sa pel­lol­la vain työ­tek­ni­sen tai hygiee­ni­sen syyn niin vaa­ties­sa. Ilmoi­tus lan­nan aumaa­mi­ses­ta (enti­nen pat­te­roin­ti-ilmoi­tus) tulee teh­dä riit­tä­vän ajois­sa, ennen auman perus­ta­mis­ta Kan­nuk­sen kau­pun­gin ympä­ris­tö­sih­tee­ril­le kir­jal­li­se­na. Ympä­ris­tö­sih­tee­ri voi antaa tar­vit­taes­sa mää­räyk­siä lan­nan aumaa­mi­ses­ta. Myös orgaa­nis­ten lan­noi­te­val­mis­tei­den auma­va­ras­toin­nis­ta sekä kom­pos­tin jäl­ki­kyp­sy­tyk­ses­tä tulee teh­dä vas­taa­va ilmoi­tus.

Lomak­keen voi lada­ta vesi.fi pal­ve­lus­ta

Lan­nan levit­tä­mi­nen poik­keus­ti­lan­tees­sa

Lan­nan levi­tyk­sen kiel­toa­jas­ta voi­daan poi­ke­ta vain eri­tyi­sen poik­keuk­sel­li­sis­sa olois­sa, esi­mer­kik­si run­sai­den satei­den tai tul­vi­mi­sen takia. Tämä edel­lyt­tää, että poik­kea­mi­ses­ta teh­dään ympä­ris­tö­sih­tee­ril­le ilmoi­tus.

Lomak­keen voi lada­da­ta vesi.fi pal­ve­lus­ta

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top