Maisemakuva

Var­hais­kas­va­tuk­seen hake­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.3.2024

Näin haet var­hais­kas­va­tuk­seen:

  • Sinun tulee hakea hoi­to­paik­kaa vii­meis­tään nel­jä kuu­kaut­ta ennen toi­vot­tua alka­mis­ta.
  • Voit hakea hoi­to­paik­kaa tai teh­dä esio­pe­tuk­seen ilmoit­tau­tu­mi­sen inter­ne­tis­sä säh­köi­ses­ti eDai­sy- sovel­luk­sen kaut­ta
  • Var­hais­kas­va­tuk­sen ja esio­pe­tuk­sen pal­ve­luoh­jaus neu­voo tar­vit­taes­sa pai­kan hake­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa.
  • Mikä­li sinulla/perheelläsi ei ole suo­ma­lai­sia hen­ki­lö­tun­nuk­sia tai pank­ki­tun­nuk­sia ja säh­köi­nen hake­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, voit hakea var­hais­kas­va­tuk­seen pape­ri­lo­mak­keel­la. Lomak­kei­ta saa var­hais­kas­va­tus­toi­mis­tos­ta. Pape­ri­nen loma­ke tulee palaut­taa var­hais­kas­va­tus­toi­mis­toon
  • Mikä­li var­hais­kas­va­tuk­sen tar­ve on enna­koi­ma­ton, on sinun haet­ta­va var­hais­kas­va­tus­paik­kaa niin pian kuin mah­dol­lis­ta,
    kui­ten­kin vii­meis­tään 2 viik­koa ennen kuin lap­se­si tar­vit­see pai­kan.
  • Voit toi­voa tiet­tyä päi­vä­ko­ti­paik­kaa kir­jaa­mal­la tie­don hake­muk­seen.

Yhteystiedot

Kirsi Salonen

+358 44 4745 437
kirsi.salonen@kannus.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut

Johanna Läspä

+358 44 4745 581
johanna.laspa@kannus.fi
varhaiskasvatuksen vastaava
Varhaiskasvatuspalvelut

Satu Tervola

+358 44 4745 580
satu.tervola@kannus.fi
toimistosihteeri
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top