Hotelli Jokihelmi.

Majoi­tus­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 4.3.2024

Kan­nuk­ses­sa voi yöpyä kes­kus­tan hotel­lis­sa, mut­ta majoi­tus­ta löy­tyy myös lenk­ki­pol­ku­jen vie­res­tä. Lem­mi­kin kans­sa mat­kus­ta­val­le on tar­jol­la yöpy­mis­vaih­toeh­to­ja, samoin huo­neis­to­ja tai isom­mal­le­kin poru­kal­le yhteis­tä tilaa majoi­tuk­sen lisäk­si.

Hoi­va­kun­nas (Kitin­kan­nus)
Kitin­ku­ja 2
Puh. 044 5754 523
Hotel­li­ta­sois­ta majoi­tus­ta Kitin­kan­kaan lii­kun­ta­pal­ve­lui­den ja lenk­ki­pol­ku­jen äärel­lä.

Hotel­li-Ravin­to­la Joki­hel­mi
Ase­ma­tie 2
Puh. (06) 870 650
Perin­teis­tä hotel­li­ma­joi­tus­ta lähel­lä rau­ta­tie­a­se­maa kes­kel­lä Kan­nus­ta. Joki­hel­mi on osa 1939 val­mis­tu­nut­ta lii­ke­ra­ken­nus­ta, jota paik­ka­kun­nal­la kut­su­taan “Hut­tusen laa­ti­kok­si”. Alun­pe­rin Osuus­kau­pan myy­mä­läk­si ja hen­ki­lö­kun­nan asun­noik­si suun­ni­tel­tu funk­kis­ra­ken­nus on toi­mi­nut hotel­li­na ja ravin­to­la­na 80-luvul­ta läh­tien. 18 nyky­ajan muka­vuuk­sil­la varus­tet­tua savu­ton­ta huo­net­ta.

Joki­hel­mi-apart­ment
Tila­päi­seen majoi­tuk­seen täy­sin kalus­tet­tu ja varus­tet­tu huo­neis­to (62 neliö­tä) hotel­li Joki­hel­men sisä­pi­hal­la. Oma sisään­käyn­ti ja auto­paik­ka.
Kysy lisää, puh. 050 3296 687 Tert­tu Joke­la, terttu.jokela(at)kotinet.com

Huo­neis­to­ho­tel­li Met­sä­kar­ta­no
Sil­mä­jär­ven­tie 2
Puh. 050 3050 543
Enti­siin Met­sän­tut­ki­mus­lai­tok­sen tiloi­hin raken­net­tu huo­neis­to­ho­tel­li Kitin­kan­kaan män­ty­met­säs­sä lenk­ki­pol­ku­jen fris­bee­golf-radan ja hiih­tos­ta­dio­nin sekä uima­hal­lin vie­res­sä. 15 huo­net­ta, myös per­he- ja lem­mik­ki­huo­nei­ta. Aamu­pa­lan voi val­mis­taa itse täy­sin varus­tel­lus­sa keit­tiös­sä.

Asun­to­vau­nu­pai­kat Met­sä­kar­ta­nos­sa
Met­sä­kar­ta­non piha­pii­ris­sä, 10 € / yö. Yhteys­tie­dot yllä.

Huo­neis­to­ma­joi­tus­ta Esko­las­sa
Viih­tyi­säl­lä pai­kal­la noin 10 kilo­met­riä Kan­nuk­sen kes­kus­tas­ta. Tar­jol­la kalus­te­tut huo­neis­tot: 3h+k, 2h+k ja 1h+k + suih­kut ja wc:t. Tie­dus­te­lut puh. 0400 860 901/Heikki, heikki.vehvilainen(a)kotinet.com

Kah­vi­baa­ri
Val­ta­ka­tu 21
puh. (06) 870 088
70-vuo­ti­aan, legen­daa­ri­sen Kah­vi­baa­rin ylä­ker­ras­sa on majoi­tus­mah­dol­li­suus kah­den hen­gen huo­nees­sa ret­ro­hen­ges­sä. Lisä­tie­to­ja Kah­vi­baa­rin net­ti­si­vuil­la.

Kes­ki-Poh­jan­maan ajo­koi­rayh­dis­tys ry
Reki­län­tie 651
puh. 050 3593308
Kos­ken­maan van­hal­la kou­lul­la majoit­tuu isom­pi­kin koi­ra­jouk­ko emän­ti­neen ja isän­ti­neen. Ajo­koi­rayh­dis­tyk­sen pää­ra­ken­nuk­ses­sa iso sali, keit­tiö ja 6 kpl 2–3 hen­gen ”kama­ria”. Pihan varas­to­ra­ken­nuk­ses­sa sau­na. Uudel­la puo­lel­la 8 kpl 1–3 hen­gen huo­nei­ta, sau­na ja keittiö/takkahuone.

Par­tio-Jyl­hä
Kan­nuk­sen Jyl­hä­jär­vi
Kan­nuk­sen Kor­ven­kä­vi­jät
Puh. 044‑5039 377
Isom­man­kin jou­kon yöpy­mis­pis­te luon­non rau­has­sa, mök­ki­tun­nel­mis­sa.

Sau­nal­li­nen kak­sio Esko­las­sa
Esko­lan Kehi­tys Oy tar­jo­aa tila­päi­seen vuo­krauk­seen kalus­te­tun sau­nal­li­sen kak­sion Kou­lu­tiel­lä.
Vuo­kra 50 € / vrk. Tie­dus­te­lut vir­ka-aikaan puh. 044 947 9102 tai eskolan.kyla(at)kotinet.com

Vil­la Kos­ki­ko­ren­to
Yli-Kan­nuk­sen­tie 2
Puh. 040 561 5380
Kah­den makuu­huo­neen ilmas­toi­tu huvi­la Les­ti­joen ran­ta­mai­se­mas­sa täy­sin varus­tel­lul­la keit­tiöl­lä. Lisä­herk­kui­na sau­na, puu­tar­ha, teras­si, hie­ro­va tuo­li, pyyk­ki­ko­ne ja wlan. Lisä­tie­to­ja Booking.com-sivustolta.

Yli-Kan­nuk­sen Kylä­kes­kus
Enti­nen Kor­pe­lan kou­lu noin 7 kilo­me­riä Kan­nuk­ses­ta Toho­lam­mil­le päin tar­jo­aa pie­ni­muo­tois­ta majoi­tus­ta “vint­ti­ka­ma­ris­sa”. Lähel­lä Kor­pe­lan Voi­man patoa­lue Les­ti­joes­sa, uima­paik­ka, laa­vu­ja ja ret­kei­ly­reit­ti joki­ran­nas­sa. Myös asun­to­vau­nu­paik­ko­ja.
Kylä­kes­kus­ta yllä­pi­tää Yli-Kan­nuk­sen kyläyh­dis­tys. Tie­dus­te­lut puh. 0400 968 335

Scroll to Top