Lii­kun­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.2.2024

Liikuntapalvelut logo

Kan­nus tar­jo­aa kai­ke­ni­käi­sil­le hyvät mah­dol­li­suu­det moni­puo­li­seen lii­kun­taan ja vapaa-ajan viet­toon. Lii­kun­ta­pal­ve­lu­ja tuot­ta­vat hyvin­voin­ti­pal­ve­lut.

Lii­kun­ta­tie 2
69100 KANNUS
(toi­mis­to Kitin­Va­pa­ri) 

Lii­kun­ta­ti­lo­jen varaus­tie­dot

Latu­jen kun­nos­sa­pi­to­ti­lan­ne

Lii­kun­ta­pai­kat ja ‑tilat

Kitin­va­pa­ri

Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kaup­pa

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut

Teemu Wirkkala

+358 44 4745 456
teemu.wirkkala@kannus.fi
vapaa-ajan ohjaaja
Hyvinvointipalvelut

Susanna Lehtonen-Sarlin

+358 44 4745 239
susanna.lehtonen-sarlin@kannus.fi
vapaa-aikasihteeri tilavaraukset ja laskutus
Hyvinvointipalvelut

Petri Mäki-Korvela

+358 40 6892 857
petri.maki-korvela@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja
Hyvinvointipalvelut

Kitinvaparin asiakaspalvelu

+358 44 4745 450
liikunta@kannus.fi
kitinvaparin asiakaspalvelu
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top