Ympä­ris­tö­tie­toa yri­tyk­sil­le

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 5.2.2024

Täl­le sivus­tol­le on koot­tu yri­tys­ten tuek­si tie­toa ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tien kar­toi­tuk­ses­ta ja hal­lin­nas­ta, ympä­ris­tö­nä­kö­koh­dat huo­mioon otta­vas­ta ener­gian käy­tös­tä ja toi­mia­la­koh­tai­sia ympä­ris­tö­vink­ke­jä. Lisäk­si sivuil­ta löy­tyy kan­nus­lais­ten yri­tys­ten tar­pei­siin rää­tä­löi­ty ympä­ris­tö­opas.

Ympä­ris­tö­tie­toa yrit­tä­jil­le ver­kos­sa

Suo­men yrit­tä­jien tuot­ta­maa ympä­ris­tö­tie­toa tääl­lä. Kat­ta­va paket­ti jäte­huol­los­ta, kemi­kaa­lia­se­tuk­ses­ta, ympä­ris­tö­asioi­den huo­mioi­mi­ses­ta yri­tys­toi­min­nas­sa sekä ympä­ris­tö­lii­ke­toi­min­nas­ta.

Scroll to Top