Lii­kun­ta­neu­von­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.12.2023

Lii­kun­ta­neu­von­taa toteu­tet­tiin osa­na Hyvin­voi­va Kan­nus ‑han­ket­ta vuo­den 2023 aika­na. Kii­tos kai­kil­le hank­kee­seen osal­lis­tu­neil­le. Jat­ko han­ke on haet­tu vuo­del­le 2024. Han­ke­pää­tös saa­daan alku­vuo­den 2024 aika­na.

Lii­kun­ta­neu­von­nas­sa annet­tiin vink­ke­jä liik­ku­mi­seen, palau­tu­mi­seen, uneen ja ravin­toon. Tavoi­te oli saa­da omak­sut­tua ter­vey­ten­sä kan­nal­ta riit­tä­vä liik­ku­mi­nen omas­sa arjes­sa.

Scroll to Top