Vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­met

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­miä ovat van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to, nuo­ri­so­val­tuus­to sekä las­ten ja nuor­ten par­la­ment­ti. Vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­met var­mis­ta­vat int­res­si­ryh­mien­sä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­luis­sa.

Van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to

Kan­nuk­sen kau­pun­gin van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to on kun­ta­lain 27 – 28 §:n tar­koit­ta­ma­na, ikään­ty­neen väes­tön ja vam­mais­ten hen­ki­löi­den osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det tur­vaa­va vai­kut­ta­mis­toi­mie­lin, jon­ka kau­pun­gin­hal­li­tus on aset­ta­nut 17.4.2018 § 43 hyväk­syen samal­la sil­le Toimintasäännöt.pdf

JäsenYhteys­tie­dotVara­jä­senTaho, jota edus­taa
Juuse­la-Pek­ka­ri­nen Sirk­ka, puheen­joh­ta­ja041 4694 435, sirkka.juusela-pekkarinen@kotinet.comIlo­la Han­ne­leKan­nuk­sen kau­pun­ki
Kont­ti­la Sau­li, vara­pu­heen­joh­ta­jaKor­tet­maa EsaKan­nuk­sen ja Toho­lam­min vam­mais­ten asu­mis­pal­ve­luh­dis­tys ry
Huo­vi­nen Pek­kaPata­ma Tais­toKan­nuk­sen Sota­ve­te­raa­nit ry
Kar­vo­nen Ulla-Mai­ja044 2824 514, ulla-maija.karvonen@evl.fiKan­nuk­sen seu­ra­kun­ta
Kati­la Sinik­ka044 2544 264, sinikka.katila@gmail.comLaa­so­nen Riit­taElä­ke­lii­ton Kan­nuk­sen yhdis­tys ry
Kyky­ri-Kän­sä­kos­ki Marian­ne044 3309 933, marianne.kykyri-kansakoski@kitinkannus.fiMat­ti­la Mai­jaOsuus­kun­ta Kitin­kan­nus
Tuo­maa­la Pirk­ko050 3273 565, pirkko.tuomaala@kotinet.comHuh­ta EevaLes­ti­jo­ki­seu­dun Reu­mayh­dis­tys ry
Johan­na Jun­no, hyvin­voin­ti­joh­ta­ja, sih­tee­ri044 4745 460, johanna.junno@kannus.fiKan­nuk­sen kau­pun­ki

Van­hus ja vam­mais­neu­vos­ton kokous­muis­tiot

30.11.2023.pdf
16.10.2023.pdf
7.6.2023.pdf
31.3.2023.pdf
22.2.2023.pdf

Nuo­ri­so­val­tuus­to

Nuo­ri­so­val­tuus­ton vaa­lit jär­jes­te­tään hel­mi­kuus­sa 2024. Edel­li­sen nuo­ri­so­val­tuus­ton toi­mi­kausi päät­tyi 2023. Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta hyväk­syi 14.11.2023 nuo­ri­so­val­tuus­ton uuden toimintasäännön.pdf.

Nuo­ri­so­val­tuus­ton kokous­muis­tiot

4.2023.pdf
3.2023.pdf
2.2023.pdf
1.2023.pdf

Yhteystiedot

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut

Henriikka Jokinen

+358 44 4745 573
henriikka.jokinen@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja nuorisopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top