Vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­met

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 26.2.2024

Kan­nuk­sen kau­pun­gin vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­miä ovat van­hus- ja vam­mais­neu­vos­to, nuo­ri­so­val­tuus­to sekä las­ten ja nuor­ten par­la­ment­ti. Vai­kut­ta­mis­toi­mie­li­met var­mis­ta­vat int­res­si­ryh­mien­sä osal­lis­tu­mis- ja vai­kut­ta­mis­mah­dol­li­suu­det kau­pun­gin pää­tök­sen­teos­sa, suun­nit­te­lus­sa ja pal­ve­luis­sa.

Yhteystiedot

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut

Henriikka Jokinen

+358 44 4745 573
henriikka.jokinen@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja nuorisopalvelut
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top