Kan­nus-lisä

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.1.2024

Kan­nus-lisää mak­se­taan 1.3.2023 alkaen 170 euroa/kk/ per­heen nuo­rim­mas­ta lap­ses­ta ja 100 euroa/kk muis­ta per­heen koti­hoi­don­tu­keen oikeut­ta­vis­ta lap­sis­ta, jos per­he ei käy­tä var­hais­kas­va­tus­pal­ve­lui­ta

Tuki on vero­na­lais­ta tuloa ja  Kan­nus-lisä mak­se­taan Kelan kaut­ta

Tukea ei mak­se­ta lap­ses­ta, jos­ta saa­daan van­hem­pain­ra­haa

  • Uudet las­ten­hoi­don tuen hake­muk­set
    • Kun asia­kas täyt­tää Kelaan las­ten­hoi­don tuen hake­muk­sen, niin sii­nä samal­la tut­ki­taan auto­maat­ti­ses­ti oikeus Kan­nus-lisään.
  • Per­heet joil­la on jo mak­sus­sa las­ten­hoi­don tuki,
    • Asiak­kaan ei tar­vit­se kun­ta­li­sän vuok­si teh­dä uut­ta hake­mus­ta, vaan Kela tut­kii auto­maat­ti­ses­ti ja lähet­tää uudet pää­tök­set heil­le, jot­ka ovat Kan­nus-lisään oikeu­tet­tu­ja.

Mak­suun tuki tulee koti­hoi­don­tuen mak­su­päi­vä­nä tuen saa­jan ilmoit­ta­mal­le pank­ki­ti­lil­le.

Yhteystiedot

Kirsi Salonen

+358 44 4745 437
kirsi.salonen@kannus.fi
varhaiskasvatuspäällikkö
Varhaiskasvatuspalvelut
Scroll to Top