Kun­to­sa­li

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.1.2024

Läm­mit­te­ly­alue, vapai­den pai­no­jen alue. Myös vie­rei­nen lii­kun­ta­ti­la sekä juok­susuo­ra käy­tös­sä kas­san olles­sa auki. Huo­mioi mah­dol­li­set varauk­set, jol­loin tila ei ole käy­tös­sä.

Kausi­kor­tin osta­neel­la on oikeus myös ovi­na­pin han­kin­taan 17 €, jol­la pää­see esteet­tä kul­ke­maan ma-su klo 5–22 väli­se­nä aika­na takao­ven kaut­ta. Kausi­kort­ti on hen­ki­lö­koh­tai­nen samoin kul­ku­lät­kä. Kitin­Va­pa­rin aukio­loai­ka­na kul­je­taan kun­to­sa­lil­le aina kas­san kaut­ta näyt­täen kausi­kort­tia kas­sal­la.

Huo­mioi mah­dol­li­set käyt­töä rajoit­ta­vat ajat. Kun­to­sa­lin varauk­set näet tilainfo.kannus.fi ‑sivus­tol­ta.

Scroll to Top