Toi­mia­lat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Elin­voi­ma- ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­den toi­mia­la

Elin­voi­ma- ja kon­ser­ni­pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­ta­ja on kau­pun­gin­joh­ta­ja. Toi­mia­la muo­dos­tuu elin­voi­ma­pal­ve­lui­den ja hal­lin­to­pal­ve­lui­den tulos­a­lueis­ta. Tulos­a­lue­pääl­lik­kö elin­voi­ma­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­eel­la on kau­pun­gin­joh­ta­ja ja hal­lin­to­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­eel­la talous- ja hal­lin­to­joh­ta­ja. Elin­voi­ma­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­een alai­suu­des­sa toi­mii työl­li­syys­pal­ve­lui­den toi­min­tayk­sik­kö, jon­ka esi­mie­he­nä on työl­li­syys­koor­di­naat­to­ri.

Kas­va­tus- ja ope­tus­pal­ve­lui­den toi­mia­la

Kas­va­tus- ja ope­tus­pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­ta­ja on kas­va­tus- ja ope­tus­joh­ta­ja. Toi­mia­la muo­dos­tuu var­hais­kas­va­tuk­sen ja ope­tuk­sen tulos­a­lueis­ta. Tulos­a­lue­pääl­lik­kö var­hais­kas­va­tuk­sen tulos­a­lu­eel­la on var­hais­kas­va­tus­pääl­lik­kö ja ope­tus­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­eel­la kas­va­tus- ja ope­tus­joh­ta­ja. Ope­tuk­sen tulos­a­lu­een alai­suu­des­sa toi­mi­vat ala­kou­lu­jen, ylä­kou­lun ja lukion toi­min­tayk­si­köt. Toi­min­tayk­si­köi­den esi­mie­hi­nä ala­kou­lus­sa on ala­kou­lun reh­to­ri ja ylä­kou­lus­sa sekä lukios­sa ylä­kou­lun ja lukion reh­to­ri.

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den toi­mia­la

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­ta­ja on hyvin­voin­ti­joh­ta­ja. Toi­mia­la muo­dos­tuu kir­jas­to- ja vies­tin­tä­pal­ve­lui­den sekä mui­den hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tulos­a­lueis­ta. Tulos­a­lue­pääl­lik­kö kir­jas­to- ja vies­tin­tä­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­eel­la on kir­jas­to- ja vies­tin­tä­pääl­lik­kö ja mui­den hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­eel­la hyvin­voin­ti­joh­ta­ja. Mui­den hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­een alai­suu­des­sa toi­mi­vat kan­sa­lais­opis­ton ja lii­kun­ta­pal­ve­lui­den toi­min­tayk­si­köt. Toi­min­tayk­si­köi­den esi­mie­hi­nä kan­sa­lais­opis­tos­sa on hyvin­voin­ti­joh­ta­ja ja lii­kun­ta­pal­ve­luis­sa lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö.

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den toi­mia­la

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den toi­mia­la­joh­ta­ja on tek­ni­nen joh­ta­ja. Toi­mia­la muo­dos­tuu tila- ja tuki­pal­ve­lui­den, yhdys­kun­ta­pal­ve­lui­den sekä viran­omais­pal­ve­lui­den tulos­a­lueis­ta. Tulos­a­lue­pääl­lik­kö tila- ja tuki­pal­ve­luis­sa sekä viran­omais­pal­ve­luis­sa on tek­ni­nen joh­ta­ja ja yhdys­kun­ta­pal­ve­luis­sa työ­pääl­lik­kö. Tila- ja tuki­pal­ve­lui­den tulos­a­lu­een alai­suu­des­sa toi­mi­vat kiin­teis­tö­pal­ve­lui­den, it-pal­ve­lui­den sekä ruo­ka­huol­to- ja puh­dis­tus­pal­ve­lui­den toi­min­tayk­si­köt. Toi­min­tayk­si­köi­den esi­mie­hi­nä kiin­teis­tö­pal­ve­luis­sa on kiin­teis­tö­pääl­lik­kö, it-pal­ve­luis­sa it-pääl­lik­kö sekä ruo­ka­huol­to- ja puh­dis­tus­pal­ve­luis­sa ruo­ka- ja puh­dis­tus­pal­ve­lu­pääl­lik­kö.

Yhteystiedot

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut

Leena Kivijakola

+358 44 4745 243
leena.kivijakola@kannus.fi
kasvatus- ja opetusjohtaja
Kasvatus- ja opetuspalvelut

Johanna Junno

+358 44 4745 460
johanna.junno@kannus.fi
hyvinvointijohtaja
Hyvinvointipalvelut

Johanna Vakkuri

+358 44 4745 250
johanna.vakkuri@kannus.fi
tekninen johtaja
Tekniset palvelut
Scroll to Top