Kirjaston parkkipaikka ja pääovi. Autoja ja ihmisiä.

Tilat ja pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Kir­jas­to on kai­kil­le avoin. Kir­jas­ton kokoel­mia, pal­ve­lui­ta ja asia­kas­ti­lo­ja voi­vat käyt­tää kaik­ki, jot­ka nou­dat­ta­vat käyt­tö­sään­tö­jä.

Scroll to Top