Vie­ras­la­jien tor­jun­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Vie­ras­la­jit ovat eliö­la­je­ja, jot­ka ovat ihmi­sen toi­min­nan seu­rauk­se­na levin­neet uusil­le alueil­le. Hai­tal­li­set vie­ras­la­jit ovat nii­tä eliö­la­je­ja, jot­ka muo­dos­ta­vat uhan eko­sys­tee­mil­le, tai elin­kei­noe­lä­mäl­le. Hai­tal­li­sis­ta kan­sal­li­sis­ta vie­ras­la­jeis­ta voi lukea lisää vieraslajit.fi ‑sivul­la.

Kiin­teis­tön omis­ta­jal­la on vas­tuu hävit­tää kiin­teis­töl­lään esiin­ty­vät vie­ras­la­jit. Vähäi­set mää­rät vie­ras­la­jia voi­daan hävit­tää pol­tet­ta­van jät­teen jou­kos­sa. Vie­ras­la­ji­jät­tei­tä ei tule hävit­tää kom­pos­toi­mal­la, tai muun piha- ja puu­tar­ha­jät­teen jou­kos­sa. Suu­rem­mat mää­rät vie­ras­la­jia, tulee hävit­tää asian­mu­kai­ses­ti, esi­mer­kik­si vie­mäl­lä ne Ves­tian hyö­ty­jä­tea­se­mil­le. Vie­ras­la­ji­jät­teet tulee paka­ta jäte­säk­kei­hin. Jät­tees­tä peri­tään mak­su hin­nas­ton mukai­ses­ti.

Lisää vie­ras­la­jien tor­jun­nas­ta voi lukea vieraslajit.fi ‑usein kysyt­tyä sivul­ta.

Vie­ras­la­jien hal­lin­ta kuu­luu Suo­mes­sa Laki vie­ras­la­jeis­ta aiheu­tu­vien ris­kien hal­lin­nas­ta (2015/1709) mukaan ELY-kes­kuk­sil­le. Vie­ras­la­jeis­ta voi teh­dä ilmoi­tuk­sen vieraslaji.fi ‑por­taa­lis­sa, tai soit­ta­mal­la ELY-kes­kuk­seen.

Vie­ras­la­jeis­ta voi teh­dä myös ilmoi­tuk­sen kun­taan ympä­ris­tö­sih­tee­ril­le. Ympä­ris­tö­sih­tee­ri tar­kis­taa ilmoi­tuk­sen ja tie­dot­taa tar­vit­taes­sa kiin­teis­tön omis­ta­jaa hai­tal­li­sen vie­ras­la­jin hävit­tä­mis­vel­vol­li­suu­des­ta. Ilmoi­tuk­sen voi teh­dä puhe­li­mit­se, säh­kö­pos­tit­se tai kir­jeit­se.

Yhteystiedot

Samuli Riihijärvi

+358 44 4745 249
samuli.riihijarvi@kannus.fi
ympäristösihteeri
Tekniset palvelut
Scroll to Top