Verk­ko­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.7.2024

Tar­joam­me kir­jas­to­pal­ve­lu­ja myös ver­kos­sa. Verk­ko­pal­ve­lui­ta voi joko käyt­tää vapaas­ti kir­jas­ton tilois­sa tai sit­ten ne vaa­ti­vat kir­jau­tu­mi­sen.

Voit kir­jau­tua useim­piin pal­ve­lui­hin kir­jas­to­kor­tin nume­rol­la ja sii­hen lii­te­tyl­lä neli­nu­me­roi­sel­la PIN-koo­dil­la. PIN-koo­din saat kir­jas­tos­ta. Verk­ko­pal­ve­luis­ta ker­ro­taan lisää tämän sivun vali­kos­sa.

Anders-kirjastojen logo.
Scroll to Top