Lau­ta­kun­nat ja jaos­tot

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 15.2.2024

Kas­va­tus- ja ope­tus­lau­ta­kun­ta

Var­si­nai­nen jäsenYhteys­tie­dotPuo­lueHen­ki­lö­koh­tai­nen vara­jä­sen
Haa­po­nie­mi Pau­li, puheen­joh­ta­ja0400 700 666, pauli.haaponiemi@kannus.fiKESKVei­jo­la Jyr­ki
Leh­ti­nen Las­se, vara­pu­heen­joh­ta­jaPSHer­nes­nie­mi Vesa
Gro­moff Kari050 3287 046, kari.gromoff@gmail.comKOKOrja­la Jari
Huu­ki Mano­lisPSHer­nes­nie­mi Lau­ri
Juuse­la-Pek­ka­ri­nen Sirk­ka041 4694 435, sirkka.juusela-pekkarinen@kannus.fiKOKLah­ti Pirk­ko
Kal­lio Mar­koKESKPöl­lä Timo
Kan­nus­saa­ri Miramira.kannussaari@kannus.fiSDPLep­pä­ka­ri Riik­ka
Lie­des Ninaniina.liedes@kannus.fiKESKYli­kan­gas Eija
Paja­la Noo­ra050 4674 479, noora.pajala@kannus.fiKESKRan­ta-Nilk­ku Mar­ja

Hyvin­voin­ti­pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta

Var­si­nai­nen jäsenYhteys­tie­dotPuo­lueHen­ki­lö­koh­tai­nen vara­jä­sen
Hir­vi Emi­lia, puheen­joh­ta­ja050 4009 228, emilia.hirvi@hotmail.comKESKJoen­suu Olli
Mäki-Petä­jä Har­ri, vara­pu­heen­joh­ta­jaKOKLuo­ma­la Kata­rii­na
Jaa­ko­la Tais­toKRYLHut­tu­nen Sari
Karp­pi­nen Tei­ja050 4064 183, tkarppinen10@gmail.comKESKKarp­pi Son­ja
Koi­vu­maa Johan­naPSPih­la­ja­kan­gas Päi­vi
Kop­sa­la Päi­vi045 1861 730, paivi.kopsala@kannus.fiKESKKemp­pai­nen Maria
Lah­ti Pirk­kopirkko.lahti@kannus.fiSDPMär­sy­lä Rai­mo
Mäki-Petä­jä Jaak­komakipetaja.jaakko@gmail.comKESKKok­ko­nen Mika
Virk­ka­la Kari050 9270 133, kari.virkkala@kannus.fiPSTul­li­la Ola­vi

Kan­sa­lais­opis­to­jaos­to

Var­si­nai­nen jäsenYhteys­tie­dotHen­ki­lö­koh­tai­nen vara­jä­sen
Hir­vi Emi­lia, puheen­joh­ta­ja050 4009 228, emilia.hirvi@hotmail.comKop­sa­la Päi­vi
Kor­ho­nen Mat­ti, vara­pu­heen­joh­ta­ja045 1201 696, matti.korhonen@hallinto.toholampi.fiReme­sa­ho Lau­ra
Ali-Haa­pa­la Min­naTer­va­la Niko
Hota­kai­nen Armi040 7237 262, armi.hotakainen@kotinet.comSauk­ko Jar­no
Jaa­ko­la Tais­toLah­ti Pirk­ko
Mäki-Petä­jä Har­riVirk­ka­la Kari

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­ta

Tek­nis­ten pal­ve­lui­den lau­ta­kun­nan kokouk­set kevät­kau­del­la 2024

  • 7.2.2024
  • 13.3.2024
  • 24.4.2024
  • 12.6.2024
Var­si­nai­nen jäsenYhteys­tie­dotPuo­lueHen­ki­lö­koh­tai­nen vara­jä­sen
Kivio­ja Jan­ne, puheen­joh­ta­ja040 5919 539, janne.kivioja@kotinet.comKESKJoen­suu Olli
Tiit­ta­nen Ari, vara­pu­heen­joh­ta­ja0400 34 594, aris.tiittanen@gmail.comKOKMäki-Petä­jä Har­ri
Her­nes­nie­mi Vei­jo044 2663 262, hernesniemi.ranch@kotinet.comKESKMäke­lä Juha
Karih­ta­la Hen­na045 8423 511, henna.karihtala@gmail.comKESKRau­tio­la Piia
Kolp­pa­nen Jaak­ko044 5522 932, jaakko.kolppanen@kannus.fiPSPaja­la Pet­ri
Lep­pä­ka­ri Riik­ka050 5895 881, riikka.leppakari@kannus.fiSDPLah­ti Pirk­ko
Nie­mo­nen AilaPSPih­la­ja­kan­gas Päi­vi
Pih­la­ja­nie­mi Eero050 604 97, eero.pihlajaniemi@gmail.comKESKHämä­läi­nen Pek­ka
Tou­ru­nen MariKESKEija Yli­kan­gas

Tar­kas­tus­lau­ta­kun­ta

Var­si­nai­nen jäsenYhteys­tie­dotPuo­lueHen­ki­lö­koh­tai­nen vara­jä­sen
Mär­sy­lä Rai­mo, puheen­joh­ta­ja050 3035 894, SDPPura­nen Mat­ti
Göös San­na-Kai­sa, vara­pu­heen­joh­ta­ja040 5107 483, sanna-kaisa.goos@kannus.fiKESKLah­ti­nen Riit­ta
Anna­nol­li Irme­li041 4761 627, liisairme@gmail.comKOKKoi­vu­maa Mar­ko
Erk­ki­lä Esa040 5575 602, esa.erkkila@kannus.fiKESKJyl­hä Vil­pas
Haa­vis­to Kari050 3035 894, haavisto.o.kari@gmail.comPSNie­mo­nen Aila

Kes­kus­vaa­li­lau­ta­kun­ta

Var­si­nai­nen jäsenYhteys­tie­dotPuo­lue
Yli-Kor­pe­la Juha, puheen­joh­ta­ja044 2634 660, juha.yli.korpela@kpedu.fiKESK
Lah­ti Pirk­ko, vara­pu­heen­joh­ta­japirkko.lahti@kannus.fiSDP
Ran­ta-Nilk­ku Rai­moKOK
Syr­jä­lä Anu040 7775 834, anu.syrjala@kotinet.comKD
Virk­ka­la Kari050 9270 133, kari.virkkala@kannus.fiPS
Vara­jä­se­net:
Kolp­pa­nen Jaak­koPS
Yli­kan­gas Jark­koKESK
Typ­pö Mar­jaa­naKOK
Ait­ta AnuKESK
Leho­jär­vi Kai­jaSDP
Joen­suu OlliKESK
Koi­vu­maa Mar­koKD
Scroll to Top