Jäte­ve­sien käsit­te­ly

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.4.2024

Jäte­ve­den­puh­dis­ta­mo käsit­te­lee jäte­ve­det

Jäte­ve­sien käsit­te­ly vah­vis­te­tul­la vie­mä­ri­ver­kos­ton toi­min­ta-alu­eel­la tapah­tuu liit­ty­mäl­lä vie­mä­ri­ver­kos­toon.

Kan­nuk­sen vesio­suus­kun­nas­ta saa lisää tie­toa liit­ty­mi­ses­tä ja toi­min­ta-alueis­ta.

Ohjei­ta haja-asu­tusa­lu­een jäte­ve­sien käsit­te­lyyn

Mikä­li vie­mä­ri­verk­koon liit­ty­mi­nen ei ole mah­dol­lis­ta, tulee jäte­ve­det käsi­tel­lä kiin­teis­tö­koh­tai­ses­ti, ohjei­ta löy­tyy Ympä­ris­tö­hal­lin­non verk­ko­si­vuil­ta.

Perus­tie­dot jäte­ve­sien käsit­te­ly­vaih­toeh­dois­ta löy­dät myös­net­ti­si­vus­tol­ta Opas jäte­ve­sien maa­il­maan.

Mal­li­lo­mak­kei­ta jäte­ve­si­jär­jes­tel­mää var­ten.

Tie­toa kui­va­käy­mä­löis­tä ja vähä­ve­ti­sis­tä käy­mä­löis­tä.

Scroll to Top