Kuvakollaasi kirjastosta, kirjahyllyjä ja kalusteita, isot vanhat ikkunat.

Kor­pe­lan lai­naus­a­se­ma

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 22.4.2024

Kor­pe­lan kylä on kas­va­nut ja kehit­ty­nyt Kor­pe­lan voi­man 1920-luvul­la Les­ti­jo­keen raken­ta­man voi­ma­lai­tok­sen ympä­ril­le. Kor­pe­lan lai­naus­a­se­ma sijait­see Yli-Kan­nuk­sen kylä­kes­kuk­sen eli enti­sen kou­lun tilois­sa. Kor­pe­lan lai­naus­a­se­mal­le tila­taan leh­tiä ja siel­lä on oma kir­ja­ko­koel­ma. Lai­naus­a­se­man asiak­kaat voi­vat myös vara­ta aineis­toa mis­tä tahan­sa Anders-kir­jas­tos­ta.

Aukio­loa­jat ja yhteys­tie­dot

Avoin­na

Avoin­na tiis­tai­sin klo 17.30–19.30

Lai­naus­a­se­man hoi­ta­ja: Riit­ta Huol­man

Osoi­te

Yli-Kan­nuk­sen kylä­kes­kus
Yli-Kan­nuk­sen­tie 192
69170 YLI-KANNUS

Lai­naus­a­se­mal­le tila­tut leh­det 2024

  • ET
  • Hyvä ter­veys
  • Kodin kuva­leh­ti
  • Kodin Pel­ler­vo
  • Seu­ra
  • Viva
Scroll to Top