Ton­tit ja toi­mi­ti­lat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 1.2.2024

Tont­ti­tar­jon­ta

Kau­pun­gil­la on tont­ti­va­ran­toa asuin‑, teol­li­suus- ja lii­ke­ra­ken­ta­mi­seen. Raon­haan lii­ke- ja teol­li­suusa­lue on val­mis­tu­nut raken­ta­mi­seen kesäl­lä 2010. Val­ta­tien var­teen Kitin­kan­kaal­le on kaa­voi­tet­tu aluet­ta kaup­pa­kes­kus­ta var­ten.

Toi­mi­ti­lat

Toi­mi­ti­la­re­kis­te­ris­tä löy­dät yri­tys­käyt­töön sovel­tu­vat toi­mi­ti­lat ja ton­tit. Toi­mi­ti­la­re­kis­te­riin voit myös lisä­tä oman koh­tee­si

Toi­mi­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen

Kau­pun­gin tytä­ryh­tiö Yri­tys­Kan­nus Oy voi olla osa­ra­hoit­ta­mas­sa tai toi­mia raken­ta­ja­na yri­tys­ten toi­mi­ti­la­hank­keis­sa sekä myön­tää kehit­tä­mis­lai­naa tai sil­ta­ra­hoi­tus­ta kau­pun­gin­val­tuus­ton hyväk­sy­mien toi­min­taoh­jei­den mukai­ses­ti.

Toi­min­taoh­jeet yri­tys­ten inves­toin­ti-ja ‑kehit­tä­mis­hank­kei­den rahoittamiseen.pdf

Yhteystiedot

Matti Salmela

+358 44 4745 247
matti.salmela@kannus.fi
työpäällikkö
Tekniset palvelut

Johanna Vakkuri

+358 44 4745 250
johanna.vakkuri@kannus.fi
tekninen johtaja
Tekniset palvelut

Jussi Niinistö

+358 44 4745 236
jussi.niinisto@kannus.fi
kaupunginjohtaja
Hallintopalvelut

Jukka Oravainen

+358 40 778 4262
jukka.oravainen@kannus.fi
kehitysjohtaja
YritysKannus Oy

Noora Pajala

+358 44 4745 237
noora.pajala@kannus.fi
Yrityskehittäjä
YritysKannus Oy
Scroll to Top