Omais­hoi­ta­jat

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 21.2.2024

Omais­hoi­ta­jien mak­su­ton uima­hal­lin käyt­tö

Mak­sut­to­muus kos­kee omais­hoi­ta­jia, jot­ka ovat teh­neet omais­hoi­to­so­pi­muk­sen Soi­ten kans­sa ja asu­vat Kan­nuk­ses­sa. Etu on voi­mas­sa kokei­lu­na kor­kein­taan puo­li vuot­ta 1.1.2024 alkaen Kitin­Va­pa­rin kesän huol­to­tau­koon saak­ka.

Perus­teet

 • Soi­te mak­saa omais­hoi­don tukea tai palk­kaa
 • Asuin­kun­ta Kan­nus
 • Omais­hoi­ta­juus toden­ne­taan enin­tään kol­me (3) kuu­kaut­ta van­han palk­ka­kui­tin tai palk­ka­to­dis­tuk­sen avul­la, jon­ka lisäk­si hen­ki­löl­li­syys on todis­tet­ta­va pyy­det­täes­sä
 • Toden­nus tapah­tuu asioi­mal­la lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­li­kön luo­na sovi­tus­ti tai toi­mit­ta­mal­la haku­lo­ma­ke liit­tei­neen sul­je­tus­sa kir­je­kuo­res­sa
 • Käyt­tö­oi­keus on hen­ki­lö­koh­tai­nen
 • Vaa­tii Kitin­Va­pa­rin asia­kas­kor­tin
 • Etu kos­kee Kitin­Va­pa­rin uima­hal­lin mak­su­ton­ta hen­ki­lö­koh­tais­ta käyt­tä­mis­tä aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa

Näin etu toi­mii

 • Lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö lataa edun asia­kas­kor­til­le edun toden­ta­mi­sen jäl­keen ja ilmoit­taa sii­tä haki­jal­le
 • Etu on käy­tös­sä vuo­den 2024 alus­ta kesän huol­to­tau­koon saak­ka. Riip­pu­mat­ta mil­loin etu hae­taan käyt­töön. Huol­to­tau­ko ilmoi­te­taan myö­hem­min.
 • Käyt­tä­jä näyt­tää asia­kas­kort­tia kas­sal­la uimaan men­nes­sä. Käyt­tö onnis­tuu uima­hal­lin aukio­loai­ko­jen puit­teis­sa.
 • Uima­hal­lin ohjat­tuun toi­min­taan osal­lis­tut­taes­sa tulee mak­saa lisäk­si ohjaus­mak­su. Kurs­si­mak­sui­hin ei voi­da hyö­dyn­tää etua.
 • Käyt­tö­kau­den jäl­keen lii­kun­ta­pal­ve­lu­pääl­lik­kö kerää käyt­tä­jä­ko­ke­muk­sia ano­nyy­miin yhteen­ve­toon.
 • Vii­mei­nen haku­päi­vä on 27.5.2024.

Hake­mus:

Yhteystiedot

Marianne Nivala

+358 44 4745 453
marianne.nivala@kannus.fi
liikuntapalvelupäällikkö
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top