Ajan­koh­tais­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 17.1.2024

Puheenjohtajan nuija

Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy:n hal­li­tus on päät­tä­nyt tar­kis­taa vuo­kria 3 % 1.3.2024 lukien.

Perus­tee­na: säh­kö­ener­gian, kau­ko­läm­pö­ener­gia, vesi­mak­su­jen ja jäte­ve­si­mak­su­jen huo­mat­ta­va koro­tus.

Yhteystiedot

Katri Kopsala

+358 44 4745 451
katri.kopsala@kannus.fi
toimitusjohtaja
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy

Jouko Sämpi

+358 44 4745 455
jouko.sampi@kannus.fi
kiinteistövastaava
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy
Scroll to Top