Gallerilatila ja taideteoksia.

Gal­le­ria Jus­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 9.1.2024

Gal­le­ria Jus­tus sijait­see Kan­nuk­sen kes­kus­tas­sa ja on lois­ta­va gal­le­ria­ti­la. Iso ja ava­ra näyt­te­ly­sa­li on toi­mi­nut pit­kään Kan­nuk­sen viras­to­ta­los­sa. Gal­le­ria on avoin­na viras­to­ta­lon aukio­loai­koi­na arki­sin 9–15 ja vaih­tu­vin sun­nun­tain 13–16.

Gal­le­ria Jus­tuk­ses­sa on kuu­kausit­tain vaih­tu­via näyt­te­ly­jä läpi vuo­den. Hei­nä­kuus­sa gal­le­ria on kiin­ni, mut­ta tai­de­näyt­te­lyt jat­ku­vat kau­pun­gis­sa Mäki­raon­mäel­lä Les­ti­jo­ki­laak­son tai­deyh­dis­tyk­sen tilois­sa Topian talol­la. Gal­le­ria toi­min­taa yllä­pi­tää yhteis­työs­sä Kan­nuk­sen kau­pun­ki ja Les­ti­jo­ki­laak­son tai­deyh­dis­tys.

Kuu­kausit­tain vaih­tu­vien näyt­te­lyi­den lisäk­si gal­le­rias­sa on Jus­tus Sari­sa­lon pysy­väis­näyt­te­ly sekä Mut­ka­lam­min kylän pie­nois­mal­li.

Näyt­te­ly­ti­laan on jat­ku­va haku. Sivun alao­sas­ta löy­tyy link­ki hake­mus­kaa­vak­kee­seen.

Näyt­te­lyn kuu­kausi­mak­su on 120 € ja se las­ku­te­taan näyt­te­lyn jäl­keen. Mak­suun sisäl­tyy kak­si vii­kon­lop­pu­val­von­taa ja halut­taes­sa ava­jais­ten jär­jes­te­lyt.

Näyt­te­lyt ovat osa Kan­nuk­sen kau­pun­gin kult­tuu­ri­toi­min­taa. Gal­le­ria Jus­tus sijait­see kau­pun­gin­vi­ras­ton ala­ker­ras­sa, Ase­ma­tie 1, Kan­nus.

Hake­mus­lo­ma­ke näyt­te­ly­ti­lan varaa­jal­le Gal­le­ria Jus­tuk­seen.

Poh­ja­piir­ros Gal­le­ria Jus­tuk­sen sisä­ti­lois­ta.

Jus­tus Sari­sa­lo

16.1.1902–5.5.1985

Tai­tei­li­jan on pyrit­tä­vä ole­maan rehel­li­nen ja nöy­rä. Tai­teen teke­mi­nen on aloi­tet­ta­va tyves­tä samoin kuin puu­hun kii­peä­mi­nen. Tai­tei­li­jan työt puhu­vat tai­tei­li­jan puo­les­ta tai hän­tä vas­taan. Kun näin on, tai­tei­li­jan ei tar­vit­se tuo­da itse­ään esil­le.

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top