Joki, kaksi siltaa ja suihkulähde kesäisessä maisemassa.

Kadut, tiet ja ylei­set alu­eet

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Yhdys­kun­ta­pal­ve­lut vas­taa kau­pun­gin katu­jen, kevyen­lii­ken­teen väy­lien ja yleis­ten aluei­den kun­nos­sa­pi­dos­ta ja hoi­dos­ta. Kau­pun­gin alu­eel­la on myös ELY:n kun­nos­sa­pi­to­vas­tuul­la ole­via tei­tä sekä yksi­tyis­tei­tä, joi­den kun­nos­sa­pi­dos­ta vas­taa tie­kun­ta.

Scroll to Top