Sohvaryhmä ja piirroksia seinällä.

Nuo­ri­so­ti­la Ylä­ri

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 28.6.2024

Nuor­ten koh­taa­mis­paik­ka tar­jo­aa nuo­ril­le mah­dol­li­suu­den tava­ta toi­si­aan, viet­tää aikaa ja jakaa kuu­lu­mi­sia tur­val­li­ses­sa ja val­vo­tus­sa tilas­sa. Ylä­ril­lä on käy­tös­sä muun muas­sa bil­jar­di­pöy­tä, ilma­kiek­ko, Plays­ta­tion 5, Wii sekä pal­jon eri­lai­sia lau­ta- ja kort­ti­pe­le­jä muka­vaa ajan­vie­tet­tä var­ten. Nuor­ten illat ovat ylei­ses­ti ma, ke ja pe klo 18–20.30. Toi­min­ta on tar­koi­tet­tu ylä­kou­lu- ja toi­sen asteen ikäi­sil­le ja se on nuo­ril­le ilmais­ta.

Nuo­ri­so­ti­la Ylä­ri sijait­see kir­jas­ton ylä­ker­ras­sa.
Käyn­ti nuo­ri­so­ti­loi­hin Val­ta­ka­dun (Val­ta­ka­tu 27) pää­dys­sä ole­vas­ta oves­ta por­taat ylös.

Kan­nuk­sen nuo­ri­so­pal­ve­lui­den sosi­aa­li­set mediat.

Nuo­ri­so­ti­la Ylä­ri on sul­jet­tu hei­nä­kuun ajan. Näh­dään jäl­leen elo­kuus­sa!

Yhteystiedot

Henriikka Jokinen

+358 44 4745 573
henriikka.jokinen@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja nuorisopalvelut
Hyvinvointipalvelut

Arto Marjala

+358 44 4745 233
arto.marjala@kannus.fi
vapaa-ajanohjaaja
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top