Lehtimiä navetassa.

Maa­seu­tu­pal­ve­lut

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 23.1.2024

Maa­seu­tu­yk­sik­kö Kase­Ka vas­taa maa­seu­tu­pal­ve­lui­den jär­jes­tä­mi­ses­tä Hal­suan, Kaus­ti­nen, Les­ti­jär­ven, Per­hon, Toho­lam­min ja Vete­lin kun­nis­sa sekä Kan­nuk­sen kau­pun­gis­sa. Maa­seu­tu­yk­sik­kö Kase­Ka hoi­taa kun­tien laki­sää­tei­set maa­ta­lous­hal­lin­non pal­ve­lut sekä tekee yhteis­työ­tä maa­seu­dun kehit­tä­mis­teh­tä­vis­sä.

Hal­lin­noi­va kun­ta on Les­ti­jär­vi (Kaus­ti­sen setu­kun­ta). Pää­tös­val­taa yhteis­toi­min­ta-alu­eel­la käyt­tää sopi­ja­kun­tien yhtei­nen lau­ta­kun­ta: Les­ti­jär­ven kun­nan maa­seu­tu­lau­ta­kun­ta.

Yhteystiedot

Maria Mikkola

+358 44 4745 221
maria.mikkola@kannus.fi
maaseutuasiamies
Maaseutupalvelut Kannuksen toimipiste
Scroll to Top