Omakotitalo, autotalli ja postilaatikko kesällä.

Asu­mi­nen

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 8.2.2024

Kan­nus, Suo­men elä­vin maa­seu­tu­mai­nen kau­pun­ki, tar­jo­aa viih­tyi­sän ja tur­val­li­sen pai­kan asua. Meil­lä on siis­ti ja puh­das ympä­ris­tö sekä hyvät vapaa-ajan­viet­to­mah­dol­li­suu­det ja toi­mi­vat lähi­pal­ve­lut. 

Kan­nuk­sen kau­pun­gin, Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy:n sekä Kan­nuk­sen Van­hus­ten­ko­tiyh­dis­tyk­sen asun­nois­ta vas­taa Kan­nuk­sen Vuo­kra-Asun­not Oy.

Oma­ko­ti­ra­ken­ta­jil­le on tar­jol­la hyviä raken­nus­paik­ko­ja niin kes­kus­tas­sa kuin kylil­lä. Les­ti­joen var­rel­la on myös upei­ta joki­ran­ta­tont­te­ja.

Yhteystiedot

Katri Kopsala

+358 44 4745 451
katri.kopsala@kannus.fi
toimitusjohtaja
Kannuksen Vuokra-Asunnot Oy

Timo Himanka

+358 44 4745 255
timo.himanka@kannus.fi
rakennustarkastaja
Tekniset palvelut
Scroll to Top