Hyppää sisältöön

Kaavoitus

Kaupungin kaavoitusta ohjaa maankäyttö- ja rakennuslaki, valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet ja maakuntakaava.

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla puolestaan määritellään kunnan osa-alueen käyttö ja rakentamisen periaatteet.

Kaavoitus ja muista maankäyttöä koskevista suunnittelutöistä vastaa teknisten palveluiden osasto.

Karttapalvelut

Asemakaava-, osoite-, opaskarttojen tuotannosta vastaa teknisten palveluiden osasto, josta saat otteita em. kartoista.

Asemakaavakartat
Keskusta
Eskolan alue
Välikannuksen alue