Hyppää sisältöön

Kaavoitus

Kaavoituskatsaus 2023

Kunnan alueiden käytön järjestämiseksi ja ohjaamiseksi laaditaan yleis- ja asemakaavoja. Yleiskaavalla osoitetaan alueiden käytön pääpiirteet kunnassa. Asemakaavalla puolestaan määritellään kunnan osa-alueen käyttö ja rakentamisen periaatteet.

Kaavoitus ja muista maankäyttöä koskevista suunnittelutöistä vastaa teknisten palveluiden osasto.

Karttapalvelut

Asemakaava-, osoite-, opaskarttojen tuotannosta vastaa teknisten palveluiden osasto, josta saat otteita em. kartoista.

Asema- ja yleiskaavakartat

Vireillä olevat kaavahankkeet

Kannuksen Tuohirämeen Tuulivoimapuiston osayleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma

Keskustan asemakaavan muutos ja laajennus ( Silmäjärventie)
Muutos- ja laajennusehdotus
Kaavaselostus

Kaukasennevan tuulivoimapuiston laajennus osayleiskaava
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma