Kuva­pank­ki

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 2.2.2024

Tähän tulee kuva­pank­ki, sivun päi­vi­tys kes­ken.

Media ja yhteis­työ­kump­pa­nim­me voi­vat käyt­tää kuvia Kan­nuk­ses­ta ker­to­vaan vies­tin­tään. Käyt­tö muu­hun ja jäl­leen­myyn­ti sekä kuvien mani­pu­loin­ti ovat kiel­let­tyä.

Jul­kai­sun yhtey­des­sä on mai­nit­ta­va Kan­nuk­sen kau­pun­ki ja kuvaa­jan nimi. Kuvien jul­kai­su- ja teki­jä­noi­keu­det säi­ly­vät Kan­nuk­sen kau­pun­gil­la ja kuvaa­jil­la.

Scroll to Top