Tai­de­ko­koel­ma

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Jus­tus Sari­sa­lon Tai­de­ko­koel­ma

Jus­tus Sari­sa­lon tai­de­sää­tiö perus­tet­tiin 30. 4.1986 ja lak­kau­tet­tiin 4.3.2014

 

Kokoel­mas­sa on

  • 49 öljy­maa­laus­ta
  • 39 pas­tel­li­työ­tä
  • 16 hii­li­piir­ros­ta
  • 7 lyi­jy­ky­nä­piir­ros­ta
  • 1 akva­rel­li
  • Yhteen­sä 112 kehys­tet­tyä työ­tä.

Jus­tus Sari­sa­lon kokoel­maa säi­ly­te­tään Kan­nuk­sen kau­pun­gin viras­tol­la. Osa kokoel­mas­ta on esil­lä Gal­le­ria Jus­tuk­ses­sa Jus­tus Sari­sa­lon pysy­väis­näyt­te­lys­sä, johon tau­lu­ja vaih­de­taan noin ker­ran tai kah­des­ti vuo­des­sa.

Yhteystiedot

Janne Vuorela

+358 40 3593 504
janne.vuorela@kannus.fi
kulttuuri- ja tapahtumakoordinaattori
Hyvinvointipalvelut
Scroll to Top