Kan­nus­lais­ten yri­tys­ten ympä­ris­tö­opas

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Ympä­ris­tö­opas Kan­nuk­sen yri­tyk­sil­le

Ympä­ris­tö­tie­toi­nen Kan­nus ‑han­ke toi­mit­ti ympä­ris­tö­op­paan pai­kal­li­sia yri­tyk­siä var­ten. Oppaas­sa on tie­toa yri­tys­ten jäte­huol­los­ta, kemi­kaa­leis­ta, jäte­ve­sien käsit­te­lys­tä, ympä­ris­tö­lu­vis­ta ja resurs­si­vii­sais­ta valin­nois­ta.

Yri­tyk­sen ympä­ris­tö­opas

Scroll to Top