Hyppää sisältöön

Erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus

Katja Puumala
Raasakan, Märsylän ja Roikolan koulujen osa-aikainen erityisopetus
sähköposti: katja.puumala@edu.kannus.fi

Erja Koivisto
Takalon koulun osa-aikainen erityisopetus
sähköposti: erja.koivisto@edu.kannus.fi

Reeta Pahkala
Takalon koulun osa-aikainen erityisopetus
sähköposti: reeta.pahkala@edu.kannus.fi

Oppimisvaikeudet

Osa-aikaisen erityisopetuksen tavoitteena on oppimisvaikeuksien mahdollisimman varhainen toteaminen ja tukitoimien tehostaminen erityisopettajan ja luokanopettajien yhteistyön avulla.

Miten lapsi pääsee erityisopetukseen?

Kun luokanopettaja huomaa oppilaan tarvitsevan lisätukea, hän voi kääntyä erityisopettajan puoleen. Erityisopetuksen aloittamisesta keskustellaan vanhempien kanssa. Myös vanhemmat voivat ottaa yhteyttä luokanopettajaan tai erityisopettajaan ja pyytää lapselleen erityisopetusta.

Kodin ja koulun välisellä yhteistyöllä tuemme parhaiten oppilaan oppimista!

Puheopetus

Oppilailla on mahdollisuus saada puheopetusta koulussa.

Puheopetuksessa hyvin tärkeä osuus on kotiharjoittelulla. Joskus tavoitteeseen pääsy kestää ja vaatii sitkeää työntekoa. Harjoittelu kannattaa, sillä vain siten päästään tuloksiin!