Eri­tyi­so­pe­tus

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Eri­tyi­so­pe­tus

Osa-aikai­nen eri­tyi­so­pe­tus

Kat­ja Puu­ma­la
Raa­sa­kan, Mär­sy­län ja Roi­ko­lan kou­lu­jen osa-aikai­nen eri­tyi­so­pe­tus
säh­kö­pos­ti: katja.puumala@edu.kannus.fi

Erja Koi­vis­to
Taka­lon kou­lun osa-aikai­nen eri­tyi­so­pe­tus
säh­kö­pos­ti: erja.koivisto@edu.kannus.fi

Ree­ta Pah­ka­la
Taka­lon kou­lun osa-aikai­nen eri­tyi­so­pe­tus
säh­kö­pos­ti: reeta.pahkala@edu.kannus.fi

Oppi­mis­vai­keu­det

Osa-aikai­sen eri­tyi­so­pe­tuk­sen tavoit­tee­na on oppi­mis­vai­keuk­sien mah­dol­li­sim­man var­hai­nen totea­mi­nen ja tuki­toi­mien tehos­ta­mi­nen eri­tyi­so­pet­ta­jan ja luo­kan­opet­ta­jien yhteis­työn avul­la.

Miten lap­si pää­see eri­tyi­so­pe­tuk­seen?

Kun luo­kan­opet­ta­ja huo­maa oppi­laan tar­vit­se­van lisä­tu­kea, hän voi kään­tyä eri­tyi­so­pet­ta­jan puo­leen. Eri­tyi­so­pe­tuk­sen aloit­ta­mi­ses­ta kes­kus­tel­laan van­hem­pien kans­sa. Myös van­hem­mat voi­vat ottaa yhteyt­tä luo­kan­opet­ta­jaan tai eri­tyi­so­pet­ta­jaan ja pyy­tää lap­sel­leen eri­tyi­so­pe­tus­ta.

Kodin ja kou­lun väli­sel­lä yhteis­työl­lä tuem­me par­hai­ten oppi­laan oppi­mis­ta!

Puheo­pe­tus

Oppi­lail­la on mah­dol­li­suus saa­da puheo­pe­tus­ta kou­lus­sa.

Puheo­pe­tuk­ses­sa hyvin tär­keä osuus on koti­har­joit­te­lul­la. Jos­kus tavoit­tee­seen pää­sy kes­tää ja vaa­tii sit­ke­ää työn­te­koa. Har­joit­te­lu kan­nat­taa, sil­lä vain siten pääs­tään tulok­siin!

Scroll to Top