Ilta­päi­vä­toi­min­ta

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 18.3.2024

Sito­va ilmoit­tau­tu­mi­nen ilta­päi­vä­ker­hoon

Kan­nuk­sen kau­pun­ki jär­jes­tää lv. 2023–2024 (9.8.2023–1.6.2024) ilta­päi­vä­toi­min­taa perus­o­pe­tuk­sen 1. ja 2. luo­kan oppi­lail­le sekä kai­kil­le eri­tyi­so­pe­tuk­sen oppi­lail­le. Toi­min­taa jär­jes­te­tään Taka­lon ja Raa­sa­kan kou­luil­la. Toi­min­taa jär­jes­te­tään arki­kou­lu­päi­vi­nä klo 12.00–17.00. Toi­min­taa ei jär­jes­te­tä kou­lu­jen loma-aikoi­na. Ilta­päi­vä­ker­ho­lai­sil­le tar­jo­taan väli­pa­la toi­min­nan yhtey­des­sä. Ilta­päi­vä­toi­min­taan ei kuu­lu kou­lu­kul­je­tuse­tuut­ta.

Lv. 2023–2024 ker­ho­mak­su on 62 €/kk (läs­nä­olo­päi­viä 11 päi­vää tai yli sen) ja 31 €/kk
(1–10 päi­vää).  

Ilmoit­tau­tu­mi­set

Yhteystiedot

Päivi Aho

+358 44 4745 242
paivi.aho@kannus.fi
toimistosihteeri
Kasvatus- ja opetuspalvelut
Scroll to Top