Työ­päi­vät, lomat ja vapaa­päi­vät

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Työ­päi­vät, lomat ja vapaa­päi­vät

Syys­lu­ku­kausi 11.8. — 22.12.2022
Kevät­lu­ku­kausi 9.1. — 3.6.2023

Lomat:
Syys­lo­ma 17. — 23.10.2022
Jou­lu­lo­ma 23.12.2022 — 8.1.2023
Tal­vi­lo­ma 27.2. — 5.3.2023
Pää­siäis­lo­ma 7. — 10.4.2023

Itse­näi­syys­päi­vä 6.12.2022

Hela­tors­tai 18.5.2023

Päät­tä­jäi­set:
22.12.2022
3.6.2023

Scroll to Top