Syys­lo­ma­vii­kon ohjat­tu toi­min­ta, vko 42

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Kan­nuk­sen lii­kun­ta­pal­ve­lut & Hyvin­voi­va aikui­nen ‑han­ke

maa­nan­tai

klo 9:00–9:30 Aamu-etä­jump­pa, mak­su­ton

klo 11:00- 13:00 Lii­kun­ta­sa­lin mak­su­ton käyt­tö 1.–6.lk, ei ohjaa­jaa. Hen­ki­lö­kun­ta antaa väli­neet.

tiis­tai

Klo 11:00–12:00 Teli­ne­voi­mis­te­lu 1.–3.lk, Kitin­Va­pa­ri mak­su­ton 044 4745 450

klo 13:00–14:00 Pelai­lut & sisä­lii­kun­ta 4.–6.lk, mak­su­ton

klo 18:00–19:00 Levy­tan­ko­jump­pa, 044 4745 450, 5€

klo 19:15–20:00 Kehon­huol­to, 044 4745 450, 5€

kes­ki­viik­ko

klo 11:00- 13:00 Lii­kun­ta­sa­lin mak­su­ton käyt­tö 1.–6.lk, ohjaa­ja pai­kal­la

Klo 13:30–14:00 Vesi­juok­su, uin­ti­mak­su 044 4745 450

klo 14:15–14:45 Vesi­jump­pa, uin­ti­mak­su 044 4745 450

klo 13:15–14:15 Ohjaa­ja kun­to­sa­lil­la, kun­to­sa­li­mak­su

Fris­bee­golf pari­ki­sat. Ilmoit­tau­du discgolfmetrix.com

klo 17:30–18:15 Per­hei­den yhtei­nen liik­ka­ri. , 044 4745 450, mak­su­ton ker­ta

klo 18:00–18:45 Syvä­ve­nyt­te­ly, mak­su­ton

tors­tai

klo 10:00–12:00 Alle kou­lui­käis­ten avoin temp­pu­ra­ta huol­ta­jan kans­sa, mak­su­ton ohjaa­ja pai­kal­la ei ilmoit­tau­tu­mis­ta

klo 10:00–12:00 1.–3.lk Temp­pu­ra­ta, mak­su­ton, ohjaa­ja pai­kal­la ei ilmoit­tau­tu­mis­ta.

10:00- 11:00 Ulko­lii­kun­ta & kun­to­por­taat, Läh­tö Kitin­Va­pa­rin etuo­vel­ta, mak­su­ton ei iloit­tau­tu­mis­ta.

klo 13:00- 14:15 Ohjat­tu kun­to­sa­li­har­joi­tus, 044 4745 450 kun­to­sa­li­mak­su

klo 18:00–18:45 Rai­vo­kas sisä­pyö­räi­ly, 044 4745 450, 5€

klo 19:00–19:45 Toi­min­nal­li­nen kehon­huol­to, 044 4745 450, 5€

per­jan­tai

klo 6:45–7:25 vesi­jump­pa työi­käi­sil­le, uin­ti­mak­su +2€, 044 4745 450

klo 7:30–8:10 vesi­jump­pa, uin­ti­mak­su +2€, 044 4745 450

klo 8:15–8:55 vesi­jump­pa, uin­ti­mak­su +2€, 044 4745 450

klo 13:00–14:00 eri­tyis­ryh­mien lii­kun­ta, mak­su­ton

Ryh­mien ilmoit­tau­tu­mi­nen ja lisä­tie­dot 044 4745 450/KitinVapari

Seu­raa mei­tä face­boo­kis­sa ja ins­ta­gram­mis­sa

Ter­ve­tu­loa mukaan liik­ku­maan!

Scroll to Top