Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kaup­pa

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Kan­nuk­sen kau­pun­gin verk­ko­kaup­pa

verkkokauppa.kannus.fi

Verk­ko­kau­pas­ta voit ostaa täl­lä het­kel­lä kausi­kort­te­ja kun­to­sa­lil­le sekä sar­ja­lip­pu­ja uima­hal­liin ja kun­to­sa­lil­le sekä ostaa ohjat­tuun lii­kun­taan kurs­se­ja.

Huo­mioit­han seu­raa­vat asiat:

 • Verk­ko­kau­pas­ta ostaes­sa­si latauk­sia kor­til­le­si eli kun­to­sa­li- tai uin­ti­lip­pu­ja, sinul­le tulee olla Kitin­Va­pa­rin asia­kas­kort­ti. Asia­kas­kor­tin voi ostaa Kitin­Va­pa­rin kas­sal­ta.
 • Ohja­tun lii­kunn­na kurs­sit eivät vaa­di asia­kas­kort­tia.
 • Asia­kas­kort­ti tulee olla sinun nimel­lä­si ja on verk­ko­kau­pan vuok­si siis hen­ki­lö­koh­tai­nen. (Ei per­he­koh­tai­nen)
 • Sinun tulee luo­da PIN-koo­di, jot­ta voit asioi­da verk­ko­kau­pas­sa. Tämä onnis­tuu Kitin­Va­pa­rin kas­sal­la.
 • Jos sinul­la on hen­ki­lö­koh­tai­seen alen­nuk­seen oikeut­ta­va todis­tus tulee sinun asioi­da ensim­mäi­sen ker­ran Kitin­Va­pa­rin kas­sal­la, jot­ta voim­me näh­dä todis­tuk­sen ja tal­len­taa sen tie­toi­hi­si. Tie­to pysyy 6kk voi­mas­sa, jon­ka jäl­keen se tulee käy­dä näyt­tä­mäs­sä uudel­leen. Pois­lu­kien elä­ke­läi­set, joi­den tar­vit­see näyt­tää vain ker­ran todis­tus oikeu­tet­tuun alen­nuk­seen.
 • Tyky­se­te­lei­den käyt­tö ei onnis­tu verk­ko­kau­pas­sa. 
 • Kun­to­sa­lin kul­ku­na­pil­le lisääm­me aikaa oston yhtey­des­sä. Saam­me sii­tä tie­don säh­kö­pos­tiin. Kul­ku­na­pin tulee siis olla hen­ki­lö­koh­tai­nen, samal­la nimel­lä kuin asia­kas­kort­ti­si. Ensim­mäi­sel­lä ker­ral­la kul­ku­nap­pi tulee ostaa Kitin­Va­pa­rin kas­sal­ta. Kul­ku­nap­pia ei voi ostaa verk­ko­kau­pas­ta. Aikaa lisä­tään kah­vion aukio­loa­jan puit­teis­sa.

Kah­vion aukio­loa­jat

 • ma-to klo 14:00–20:00
 • pe klo 6.30–10.00 & 14.00–20.00
 • la klo 13.00–18.00
 • su klo 12.00–16.00

Puhe­lin­nu­me­ro 044 4745 450

Scroll to Top