Sei­nä­tön paja

Vii­mek­si päi­vi­tet­ty 20.10.2023

Sei­nä­tön paja

Sei­nä­tön paja ohjaa nuor­ta työ­pa­ja­jak­son pää­tyt­tyä koh­ti työ­ko­kei­lua, palk­ka­työ­tä tai kou­lu­tus­ta. Nuo­ri voi hakeu­tua myös itse suo­raan sei­nät­tö­mäl­le pajal­le ole­mal­la yhtey­des­sä yksi­lö­val­men­ta­jaan.   

Työ- ja yksi­lö­val­men­ta­jat: 
044–4745235 

Osoi­te:
Lopo­tin­ka­tu 1
69100 Kan­nus 

Scroll to Top